Bedriftsavtale

Plager i muskel og skjelett er hyppigste årsak til å oppsøke lege, sykefravær og uføretrygd.

Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte som også rammes av redusert livskvalitet. I en undersøkelse gjennomført i syv EU-land kommer det frem at halvparten av den voksne delen av befolkningen sliter med ryggsmerter.

Undersøkelser her til lands har vist at i løpet av et halvår vil halvparten av befolkningen ha hatt plager, og til enhver tid angir rundt 15 prosent at de har vondt i ryggen. Ufattelige 19 100 ryggundersøkelser blir foretatt i primærhelsetjenesten (kiropraktorer, fysioterapeuter og leger) hver dag, og ryggsmerter koster det norske samfunnet over 15 milliarder kroner i året.

Den helsepersonellgruppen som behandler flest rygger, er kiropraktorene. Landets rundt 400 praktiserende kiropraktorer har like mange ryggkonsultasjoner som alle landets fastleger til sammen.

Det er sammensatte årsaker til at man kan få vondt i ryggen, men i følge denne europeiske undersøkelsen, er dårlig kroppsholdning hovedårsaken til smertene. Majoriteten av alle med ryggsmerter har kontorjobber.

Her til lands blir det sagt at ryggvondt går over av seg selv, men 78 prosent av alle med ryggplager har slitt med smertene i tre år eller mer.

Flere og flere bedrifter begynner å se verdien av å hjelpe sine ansatte med å ta vare på helsen. Dette er grunnleggende positivt for bedriftens økonomi, samtidig som det sender et positivt signal til de ansatte.

Hva koster sykefraværet?

Hver dag en ansatt er sykemeldt koster det bedriften eller samfunnet kr.1.900,- (kilde: SINTEF) Bedriften kan spare betydelige beløp ved å ha en pro-aktiv holdning i forhold til helseproblematikk. Ha en plan for å verne om helsen til dine ansatte. Ved 30% nedgang i sykefravær spares det store summer: Ved 10 ansatte kr. 130.000,- Ved 50 ansatte kr. 650.000,- Ved 100 ansatte kr. 1.300.000,-

Statistikk på sykefravær

  • Rask tilgang til undersøkelse og behandling, for personer med akutte og subakutte ryggsmerter, reduserer sykefraværet med 35% (Spine, nr 11/2005)
  • Ved akutte korsryggsmerter er kiropraktisk leddbehandling mer effektivt enn vanlig medisinsk behandling (Spine, nr 10/2010)
  • Muskel og skjelett lidelser utgjør 35% av sykefraværet, og har økt i forhold til 2009 fra 33,3% (NAV 2009).
  • Erfaring fra forsøk i Danmark viser at bedrifter som tilbyr kiropraktikk, fysioterapi og massasje til sine ansatte, dekker inn kostnadene i løpet av 6 må I de påfølgende 6 månedene sparer bedriften penger.

70 % av sykefravær skyldes nerve- muskel- og skjelettlidelser, eller lette psykiske lidelser.

Dette fører til store omkostninger for deg og din bedrift. Tusenvis av kroner kan bespares ved å få ansatte tidlig tilbake i arbeid og ved å redusere antall sykefraværsdager.

Ved å ha kiropraktor tilknyttet bedriften kan en diagnostisere, behandle, henvise til spesialist eller MR/CT/RTG eller gi korte sykemeldinger. Noen ganger kan en sykmelding være nødvendig. Kiropraktoren kan sykmelde i opptil 12 uker. Statistikken viser at kiropraktorer sykmelder sjelden og kortvarig, men når det er nødvendig.

Det som en kan merke seg her er at dette er forebyggende arbeid, for å unngå sykemeldinger, unngå fremtidige slitasjeskader som igjen vil føre til sykemeldinger eller mindre effektive medarbeidere.

En sykedag koster som oftest mer enn en behandlingsserie hos kiropraktor!

Start typing and press Enter to search