For leger/helsepersonell

Ved Aktiv Kiropraktikk AS legger vi vekt på kommunikasjon og samarbeid. Dette betyr oftere et kortere og bedre koordinert behandlingsforløp.

Om du anbefaler at en person søker vår hjelp lager vi en skriftlig tilbakemelding via Helsenettet. Vi benytter ICPC 2 diagnoser og lager en kort og relevant beskrivelse av forløpet samt våre anbefalinger til pasienten vedrørende behandling, trening og andre relevante tiltak.

En skriflig henvisning er ikke nødvendig når en pasient anbefales å søke kiropraktisk behandling. Er det forhold som er relevante for pasientens behandling som feks bildediagnostikk, blodprøver andre undersøkelser eller behandling så send oss gjerne dette elektronisk via helsenettet.

Vi har og en godt samarbeid med flere av Altas fysioterapeuter, massører og personlige trenere.

God kommunikasjon og samarbeid skaper trygghet og sammenheng I ethvert behandlingsforløp.

KIROPRAKTIKK

Kiropraktoren behandler smerter og funksjonsforstyrrelser i ledd og muskler (1) og er gjennom en femårig universitetsutdannelse spesiellt utdannet til å diagnostisere sykdommer og funksjonelle lidelser i muskler og ledd (2,3) Kiropraktorer anvender ulike manuelle behandlingsteknikker , rådgivning og det vil i nær sagt alle behandlingsforløp være en aktiv komponent i form av øvelser eller spesifikt veiledet trening.

Den mest kjente kiropraktorbehandlingen er nok leddjusteringen / manipulasjonsbehandlingen / knekkingen hvor man ved et hurtig trykk eller impuls manipulerer et led og hvor det ofte oppstår en karakteristisk ”knekkelyd” (4) . Metoden anvendes til å fjerne eller lindre smerte og feilfunksjon fra ledd og muskler samtidig med at pasienten oppnår større bevegelses frihet (5) Behandling hos kiropraktor er for det meste smertefri og bortsett fra forbigående ømhet og tretthet stort sett fri for bivirkninger.

HVA ER DOKUMENTASJONEN FOR KIROPRAKTISK BEHANDLING?

Kiropraktorer anvender en aktiv tilgang til pasientene hvor behandling på benk, trening og øvelser kombineres med rådgivning om fysisk aktivitet og hensiktsmessig bruk av kroppen.

Når det gjelder kiropraktisk leddjustering er det evidens for at  behandlingen kan være effektiv ved korsryggsmerter (6)og nakken (7,8) uansett varighet, samt ved muskeloskelatale brystsmerter (9 )og nakkerelaterte hodepiner  (10).

Angående antall behandlinger vet vi at tidlig bedring ( etter 3-4 behandlinger) er et godt prognostisk tegn for effekt men det optimale antall behandlinger kjennes ikke.

Det finnes ikke i dag behandlinger som er 100% effektive for alle pasienter og på samme måte er det vanskelig å forutse nøyaktig hvordan den enkelte pasient vil respondere på behandlingen. Det er for øyeblikket stor forskningsaktivitet innen området (11)

KONTRAINDIKASJONER OG BIVIRKNINGER

Kontraindikasjoner til leddjustering omfatter systemiske lidelser som påvirker integriteten av vevet eller stabiliteten i ryggsøylen som for eksempel alvorlig osetoporose, frakturer, malignitet og visse autoimmune sykdommer. I disse tilfellene kan kiropraktoren likevel ofte stadig anvende øvelser, trening og fysisk aktivitet som smertelindrende behandling. Normale bivirkninger ved kiropraktisk leddjustering er kortvarig ømhet samt generell tretthet (12).Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjeldne (13) Det er rapportert om frakturer og nyoppståtte eller forverrede smerter oftest i forbindelse med mangelfull diagnostisering. En uforutsigelig og meget sjelden bivirkning ved manipulasjon av nakken er disseksjon av arteria vertebralis. Det er tvil hvorvidt dette skuldes manipulasjonen eller en preeksisterende tilstand hos pasienten som gir seg som utslag som nakkesmerter og hodepine. Pasienter som behandles med andre modaliteter enn manipulajon for eksempel medisin har nemlig samme risiko for å utvikle tilstanden etter behandling.

REFERANSER

 • 1 Meeker WC, Haldeman S. Chiropractic: A profession at the crossroads of mainstream and alternative medicine. Ann Intern Med 2002;136:216-227.
 • 2 http://www.sdu.dk/uddannelse/bachelor/klinisk_biomekanik
 • 3 http://www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/Klinisk_biomekanik.aspx
 • 4Evans DW. Why do spinal manipulation techniques take the form they do? Towards a general model of spinal manipulation. Man Ther 2010;15:212-9.
 • 5Poulsen E, Christensen HW, Overgaard S, Hartvigsen J. Prevalence of hip osteoarthritis in chiropractic practice in Denmark. A descriptive cross-sectional and prospective study. J Manipulative Physiol Ther 2012 mar 15. [Epub ahead of print].
 • 6 Walker BF, French SD, Grant W, Green S. Combined chiropractic interventions for low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010;4:CD005427.
 • 7Gross A, Miller J, D’Sylva J, Burnie SJ, Goldsmith CH, Graham N, Haines T, Bronfort G, Hoving JL. Manipulation or mobilisation for neck pain. Cochrane database Syst Rev;1:CD004249.
 • 8Bronfort G, Evans R, Anderson AV, Svendsen KH, Bracha Y, Grimm RH. Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Ann Intern Med 2012;156:1-10.
 • 9 Stochkendahl MJ, Christensen HW, Vach W, Høilund-Carlsen PF, Haghfelt T, Hartvigsen J. Chiropractic treatment vs self-management in patients with acute chest pain: a randomized controlled trial of patients without acute coronary syndrome. J Manipulative Physiol Ther 2012;35:7-17.
 • 10 Bronfort G, Nilsson N, Haas M, Evans R, Goldsmith CH, Assendelft WJ, Bouter LM.Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache. Cochrane database Syst Rev 2004;3:CD001878.
 • 11 www.nikkb.dk
 • 12 Senstad O, Leboeuf-Yde C, Borchgrevink CF. Side-effects of chiropractic spinal manipulation: types, frequency, discomfort, and course. Scand J Peim Health Care 1996;14:50-3.
 • 13 Cassidy JD, Boyle E, Côté P, He Y, Hogg-Johnson S, Silver FL, Bondy SJ. Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study. Spine 2008;33:S176-83.
 • Bronfort, G., Haas, M., Evans, R., Leininger, B., Triano, J.: Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Chiropr Osteopat, 2010. 18: p. 3.
 • van Tulder, M., Becker, A., Bekkering, T., Breen, A., del Real, M.T., et al.: Chapter 3. European guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care. Eur Spine J, 2006. 15 Suppl 2: p. S169-91.
 • Chou, R., Qaseem, A., Snow, V., Casey, D., Cross, J.T., Jr., et al.: Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med, 2007. 147(7): p. 478-91.
 • Savigny, P., Watson, P., Underwood, M., Guideline Development, G.: Early management of persistent non-specific low back pain: summary of NICE guidance. BMJ, 2009. 338: p. b1805.

Start typing and press Enter to search