Skuldre

Smerter i skulderen er svært vanlig og kan ha flere forskjellige årsaker som din kiropraktor kan undersøke, diagnostisere og behandle.

Alle armbevegelser er avhengige av en god, normal rytmisk bevegelse mellom skulderblad, rygg, krageben og skulder. Dersom skuldermekanikken ikke fungerer, vil dette gi feilbelastninger i nakke, rygg, skuldre og armer.

Fellesnevnere for de vanligste skulderlidelsene er akutt skade eller feilbelastning over tid.

Skulderbladenes stilling og støttemuskulatur spiller en spesielt viktig rolle ved alle armbevegelser. Ensidige arbeidsstillinger gjør at armene lett blir holdt litt ut fra siden av kroppen med runde, fremoverbøyde skuldre. I denne stillingen mister skulderbladet sin muskulære støtte, de små, stabiliserende skuldermusklene overbelastes og det kan bli trangt for senene som går innunder kragebenet frem til selve kuleleddet i skulderen.

Over tid kan lett det oppstå betennelse og slitasjeforandringer i sener og ledd.

Slik kan du selv forebygge skuldersmerter

 • Unngå overbelastninger og ensartede løft.
 • Unngå mye og ensartet jobbing i skulderhøyde.
 • Tren skuldermusklene dine.
 • Ha en god holdning; rett deg opp så faller skuldrene på plass
 • Oppsøk kyndig hjelp i tide.

 

FROSSEN SKULDER

En frossen skulder kan oppstå akutt eller komme snikende på over tid.

Et vanlig forløp karakteriseres ofte av at først blir skulderen stiv og vond for deretter å stivne helt eller delvis.

Dette er en skade som oppstår i skulderleddets leddkapsel som får kapselen til å trekke seg sammen over tid.  Frossen skulder kalles også adhesjons kapsulitt. Dette oppstår gjerne som en spontan reaksjon hos pasienter som har hatt skulderplager tidligere eller etter skader som brudd i overarm eller håndledd. Tilstanden er svært smertefull den første tiden samtidig som skulderleddet tilstivnes og vanskeliggjør løft av armen. Etter hvert avtar smertene, men skulderleddet er fortsatt stivt i mange måneder. De fleste blir bra etter hvert og får bevegeligheten tilbake i løpet av 1-2 år. Det er i all hovedsak en klinisk diagnose, det vil si diagnosen stilles på kontoret uten at det er behov for billeddiagnostikk (ultralyd, røntgen eller MR).

 

SLITASJE OG FORKALKNING I SKULDEREN

Slitasje of forkalkning i skulderleddet er svært vanlig hos middelaldrende og eldre mennesker. Dette er naturlige aldersforandringer fordi senene blir slitt ofte fordi blodforsyningen blir dårligere med årene. Da skal det mindre til før skulderen overbelastes.

Typisk er det at smertene utvikler seg gradvis over tid, kommer og går for så å bli riktig plagsomt. En slik tilstand kan forbedres og i noen tilfeller helbredes helt. Det er helt avgjørende men en korrekt diagnose. Kiropraktoren gjør gjerne en klinisk undersøkelse og følger kanskje opp med røntgen, CT, MR eller ultralyd. I slike tilfeller viser det seg at gjenopptrening av muskler og sener og opplæring i riktig bruk av skulderen har best effekt. Forskning har vist at trening har like bra effekt som operasjon. Kiropraktoren vil hjelpe deg i gang med treningen eller henvise deg til fysioterapeut. Hvis derimot trening ikke hjelper så kan kiropraktoren henvise deg til ortoped for å vurdere en operasjon. Etter en skulderoperasjon følger en lang periode med opptrening.

 

IMPINGEMENT

Inneklemming eller «impingement» i skulderen er svært vanlig og betegner tilstanden hvor man får smerter i skulderen når man løfter armen over hodet. Impingement er egentlig en samlebetegnelse som dekker over flere potensielle årsaksmekanismer til hva som kan se ut som samme type skuldersmerte:

 • Irritasjon av slimpose
 • Irritasjon av seneapparatet i skulderen
 • Dårlig mekanikk i skulder/skulderbue
 • Referert smerte fra nakke og omkringliggende strukturer
 • Slitasjeskader i skulderen (inkl. degenerasjon av seneapparat)

Det er ikke alltid man kan si én bestemt årsak til hvorfor smertene kommer, men det vi vet er at de aller fleste blir bedre med strukturert behandling og trening. Mange ønsker operasjon for skuldersmerter men de siste års forskning har visst

At man kan få like gode resultater av veiledet trening som ved operasjon når man har impingementproblematikk.

Vanlige symptomer ved senebetennelse/impingement:

 • Skarp smerte i skulderen når en løfter armen sideveis og opp, særlig over skulderhøyde
 • Smerter om natten, spesielt ved ligging på skulder
 • Verk i overarmen rett nedenfor skulderen, noen ganger helt ned til underarm og hånd.
 • Hoven, varm og øm muskulatur

Start typing and press Enter to search